Продажба на климатици

Услуги. които се предлагат в сайта.

installationPicture
Монтаж
sellPicture
Продажба
repairPicture
Ремонт

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Цени по договаряне

Стандартен монтаж на климатик включва:
 • Фиксиране на вътрешното тяло
 • Пробиване на отвор в стената (1 бр.)
 • Медни тръби за ниско и високо налягане (до 3 метра)
 • Термо изолация за медна тръба (до 3 метра)
 • Отводняваща гофрирана тръба (до 3 метра)
 • Кабел за комуникация (до 3 метра)
 • Изготвяне на захранващ щепсел
 • Закрепяне на вътрешното тяло
 • Захващане на стойките за поставяне на външното тяло
 • Свързване на тръбите между вътрешното и външното тяло
 • Вакуумиране и включване на климатика
 • Отчитане на работните параметри
 • Пуск на машината
 • Обучение на клиента

СЕРВИЗ ЗА КЛИМАТИЦИ

Посещение на място

Ние осигуряваме пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици.
Фирмата разполага със собствена сервизна база обслужваща всички видове климатици.
За да се диагностицира проблемът се прави посещение на място от квалифицирани техници.
При нужда се извършва демонтаж на климатика и транспортиране до сервиза.

ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ

Бързо и качествено

Стандартен монтаж на климатик включва:
 • Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатика
 • Преглед на външното тяло на климатика
 • Измерването на работното налягане
 • Почистване на филтърната секция
 • Проверка на електрическите връзки
 • Преглед и почистване на дренажната система

Цени за профилактика на климатик:

9000 – 14 000 BTU – 40 лв.     15000 – 24 000 BTU – 60 лв.
33 000 – 60 000 BTU – 70 лв.За възникнали проблеми при гаранционни климатици, закупени от нас , клиентът получава
напълно безплатно отстраняване на проблема в срокове упоменати в гаранционните условия.