+359 894 61 95 87

Бърза поръчка по телефона

 

Раздел I Общи положения

Чл.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ДЕМО КЛИМА” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://demo-clima.com/, https://democlima.com/.
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://demo-clima.com/, https://democlima.com/.
ДЕМО КЛИМА е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204786339, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, кв. Анна Май, ул. Дунав номер 8, вх. А, ет.2, наричано по-долу ДЕМО КЛИМА или Дружеството.
Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
Сайт означава уебсайта находящ се на https://demo-clima.com/, https://democlima.com/.
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин находящ се на https://demo-clima.com/, https://democlima.com/, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете на ДЕМО КЛИМА

Чл. 2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и ДЕМО КЛИМА. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.
Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ДЕМО КЛИМА може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ДЕМО КЛИМА не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
ДЕМО КЛИМА не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на ДЕМО КЛИМА, дори ако той включва логото на ДЕМО КЛИМА, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на ДЕМО КЛИМА, и че ДЕМО КЛИМА няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на ДЕМО КЛИМА не означава, че ДЕМО КЛИМА подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
Доколкото е позволено от приложимия закон, ДЕМО КЛИМА при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
ДЕМО КЛИМА не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ДЕМО КЛИМА ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
ДЕМО КЛИМА има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.
Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на ДЕМО КЛИМА.

Чл. 3. Цени.
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
ДЕМО КЛИМА си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Чл. 4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга
Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на ДЕМО КЛИМА или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Лео екпрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на ДЕМО КЛИМА. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
Ако даденият продукт е със статус “По поръчка” срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Продуктите се изпращат след като сътрудник на ДЕМО КЛИМА се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
Всички пратки се изпращат с услугата “Преглед при получаване”. Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ДЕМО КЛИМА не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
Чл. 5. Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
Наложен платеж
Плащане с банкова карта
Банков превод
Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДЕМО КЛИМА цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Чл. 6. Договорът за продажба от разстояние между ДЕМО КЛИМА и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 7. Общи условия за връщане/замяна на стока
Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид
Да не е използвана
Да не е била монтирана
Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от ДЕМО КЛИМА ЕООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
Възстановяването на парични суми се извършва по начина, по който е заплатено от купувача, в срок от 14 дни от датата на връщане на стоката.
ВАЖНО: При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на ДЕМО КЛИМА ЕООД, след извършен монтаж на климатик/ци, клиентите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: ДЕМО КЛИМА ЕООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършен монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа. При получаване на стоката в сервизната база на ДЕМО КЛИМА ЕООД, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, ДЕМО КЛИМА ЕООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността и, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.

Чл. 8. Гаранционно обслужване
За всяка стока на сайтовете https://demo-clima.com/, https://democlima.com/ се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ДЕМО КЛИМА” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
е нарушена физическата цялост на изделието;
при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ДЕМО КЛИМА” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ДЕМО КЛИМА чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.
ДЕМО КЛИМА указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл. 9. Допълнителни условия
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

0
    0
    Количка
    Вашата количка е празнаВърни се в магазина